Ulovlig sprøyting i gulmoden åker og avkorting i produksjonstilskudd

Kommunen kan ikke avkorte i produksjonstilskudd før det foreligger et vedtak om at bonden ulovlig har tvangsmodnet kornåker med glyfosat.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.09.2020

år har det vært en utfordring med etterrenning i kornåkrene i mange områder. Bruk av glyfosat til tvangsmodning av etterrenning er ulovlig. Samtidig er det lov å bruke glyfosat i gulmodent bygg til bekjempelse av kveke. Mer informasjon finnes hos Mattilsynet. 

Vi kjenner til at det har kommet inn tips til noen kommuner om bønder som skal ha brukt glyfosat til tvangsmodning. Hva skal kommunen gjøre med dette? 

Dersom bønder bryter annet regelverk for jordbruksvirksomhetskal kommunen vurdere å avkorte produksjonstilskuddetLes mer i kap. 11 i kommentarrundskrivet, rundskriv 2020-7. 
Et av vilkårene 
som må være oppfylt før kommunen kan fatte vedtak om avkorting, er at den myndigheten som har ansvar for det aktuelle «andre» regelverket, har fattet vedtak om regelverksbrudd. Det er Mattilsynet som er ansvarlig myndighet for plantevernregelverketAltså er det kun når Mattilsynet har fattet vedtak om brudd på dette at kommunen skal vurdere avkorting 

Oppfordringen er dermed å videreformidle evt. tips om tvangsmodning av kornåker med glyfosat videre til Mattilsynet.