Om beiteordningene i Produksjonstilskudd

Tilskudd til dyr på beite og tilskudd til dyr på utmarksbeite er to av flere ordninger under fellesbetegnelsen Produksjonstilskudd. Her får du en kort introduksjon om vilkår og målsettinger

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.09.2021

Vilkår som må være oppfylt for å motta tilskudd til dyr på beite:

-       Beitet skal ha tilfredsstillende beitemuligheter.

-       Hoveddelen av det daglige grovfôrinntaket til dyret skjer ved     beiting. 

-       Beitinga må foregå i minimum 16 uker i sone 1-4, og 12 uker i sone 5-7.

 

Vilkår som må være oppfylt for å motta tilskudd til dyr på utmarksbeite:

-      Beitet skal ha tilfredsstillende beitemuligheter.

-      Hoveddelen av det daglige grovfôrinntaket til dyret skjer ved beiting. 

-      Beitinga i utmark må foregå i minimum 5 uker.

 

Et foretak kan få tilskudd etter begge ordningene. 5 uker på utmark inngår i de 16/12 ukene det er krav om for å få tilskudd til dyr på beite.

 

Målsettingen med ordningene er å stimulere til pleie av kulturlandskap og å oppnå god utnytting av utmarksbeiteressursene. Ellers er det verdt å merke seg at forskrift om hold av storfe har krav om at storfe skal sikres mulighet for fri bevegelse og mosjon på beite i minimum 8 uker i løpet av sommerhalvåret. Forskrift om velferd for småfe sier at småfe skal holdes på egnet beite minst 16 uker i året med mindre klimatiske eller andre dyrevernmessige forhold er til hinder.

 

Her kan du lese mer i forskrift om Produksjonstilskudd hos Lovdata