Informasjonsbrev 45/2023 - uke 48

Logo for informasjonsbrev til kommunal landbruksforvaltning
  • Fylkesnytt fra Oslo og Viken
  • Produksjonssvikt
  • Regionale miljøkrav – Høring av virkeområde for resten av Oslo og Viken
  • ØKS – Frist for å behandle refusjonskrav med tilskudd 4. desember kl. 10
  • ØKS – Avklaring om drone og rentemidler
  • Ny dom fra Høyesterett om jordleieavtaler og kravet om 10 års leietid
  • ØKS - Skogfond vil ikke bli utbetalt i januar
  • Kommende samlinger   
  • Jordhelse
  • Eksterne nyheter
Publisert 30.11.2023

Fylkesnytt fra Oslo og Viken

Vi er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om produksjonssvikt i Oslo og Viken.

Les mer på nettsidene til Landbruks- og matdepartementet

Produksjonssvikt

Vi minner om digital møteplass torsdag 30. november kl. 13.30. Registrer deg her og få invitasjon i Outlook. I møtet vil vi blant annet gå gjennom tips til søknader om svikt i honningproduksjon.

Regionale miljøkrav – Høring av virkeområde for resten av Oslo og Viken

Forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket for Buskeruddelen av Viken fylke, samt kommunene Jevnaker og Lunner er nå på høring. Gran kommune er også høringsinstans, da det er forslag om å inkludere også denne kommunen i krav som vil gjelde Jevnaker og Lunner kommuner.

Kravene beskriver hvilke tiltak bonden må gjennomføre for å beskytte vassdragene i Oslo og Viken mot avrenning fra jordbruksarealer, og samtidig begrense tap av matjord.

Høringsfristen er 19. januar 2024. Høringsdokumentene er sendt til høringsinstansene, men du finner dem også på vår nettside.

Kontaktpersoner: Maia Solberg Økland og Heidi Engelhardt-Bergsjø

ØKS – Frist for å behandle refusjonskrav med tilskudd 4. desember kl. 10

Frist for å behandle refusjonskrav med tilskudd til utbetaling, samt utbetale veitilskudd, er mandag 4. desember kl. 10.00. Vi starter godskriving av tilskudd etter dette. Se frister for skogeier og kommunens behandlingsfrister for tilskudd og på startsiden i ØKS. 

Fra 5. desember til 28. desember er det bare refusjonskrav uten tilskudd som kan sendes til godkjenning og utbetaling hos oss. Kravene må være godkjente hos kommunen senest 28. desember.

Det nærmer seg årsavslutning i ØKS. I den forbindelse er det flere oppgaver som kommunen må gå gjennom. Her er liste over oppgaver med frister og tips til hvordan det gjøres.

Kontaktpersoner: Ida Marie Strekerud og Olav Granheim

ØKS – Avklaring om drone og rentemidler

Landbruksdirektoratet har fått flere henvendelser om bruk av rentemidler til innkjøp av droner, og kommer nå med en presisering: Skogfondsforskriften åpner ikke for dette, og det er derfor ikke mulig å bruke rentemidler til innkjøp av droner.

Kontaktperson: Ida Marie Strekerud

Ny dom fra Høyesterett om jordleieavtaler og kravet om 10 års leietid

Med denne dommen kan driveplikten bli et tyngre og viktigere juridisk virkemiddel enn det har vært til nå.

Les mer på våre nettsider.

 

Påminnelser

ØKS - Skogfond vil ikke bli utbetalt i januar

Landbruksdirektoratet skal gjøre en fylkesoppsplitting i ØKS som vil gjelde fra 1.1.2024, grunnet nye fylkeskommuner. Det er mange ting som skal på plass samtidig som vi skal gjøre årsavslutning i systemet. Det vil derfor ikke bli utbetalt skogfond i januar. Informer gjerne skogeiere om dette.

Kontaktperson: Ida Marie Strekerud

 

Kommende samlinger

Kommende fagsamlinger   
   

Dato    

Tema     

Påmelding     

7.-8. februar 

Kommunesamling 2024 

Les mer

5. mars 2024

Webinar om kontrollplan for produksjonstilskudd

Mer informasjon og lenke til påmelding kommer i februar.

20. mars

Klimasmart skogbruk: Ungskogpleie - samling med tema kommunikasjon

Les mer og meld deg på her

Se kurs- og konferansekalender på nettsiden vår for mer informasjon.    

 

Kommende digitale møteplasser

Tema

Datoer

Påmelding

Tilskudd produksjonssvikt

30. november

14. desember

Registrer deg til hvert enkelt møte og få kalenderinvitasjon i Outlook.

Produksjonstilskudd

12. desember

Send epost til Ragnhild Skar om du mangler kalenderinvitasjon i Outlook.     

Miljøordningene

5. desember

9. januar

Send e-post til Janne Fossum om du mangler kalenderinvitasjon til møteserien i Outlook.    

Lovsaker

Ny dato kommer etter nyttår

 

 

Jordhelse

Jorddagen 5.desember

Kommuner som ønsker å synligjøre ett eller flere av sine tiltak for jordhelse i kommunen,Jorddagen på Vitenparken, kan sende en setning og ett bilde av aktiviteten til Veronica Lilliehöök. eller Kari Engmark

 

Eksterne nyheter

Invitasjon til kurs for instruktører på tilleggskurs om gnagermidler

Det er behov for å lære opp kursinstruktører som skal holde tilleggskurset for gnagermidler. Mattilsynet inviterer til kurs den 19. mars 2024 på Radisson Blu Hotel, Gardermoen. Kurset koster kroner 850, og betales direkte til konferansehotellet av den enkelte på kursdagen. Les mer om kurset og skjema for påmelding finner du på vår nettside.

Kontaktperson i Mattilsynet: Rikke Bryn Røsåsen, tlf. 22 77 88 91

Mentorordning i landbruket

Vi minner om mentorordninga i landbruket. Det er en aktuell ordning for nye og unge bønder i kommunen. Søknadsfrist er 1. desember 2023 for å delta i 2024. Mentorordninga i landbruket | Norsk Landbruksrådgiving (nlr.no)

 


Ønsker du oversikt over de tidligere sakene fra infobrevene våre? Se oversiktssiden vår Informasjonsbrev til kommunal landbruksforvaltning. Her kan du også melde deg på infobrevene våre.