Endringer i tilskuddsordningen etter produksjonssvikt 2022

Etter årets jordbruksoppgjør kommer det flere endringer i tilskuddsordningen fra årets søknadsomgang. Blant annet økes alle satsene, maksutbetaling økes til 1,5 millioner for noen vekstgrupper og det er gjort tilpasninger for å avhjelpe fruktprodusenter som mistet store deler av fruktfeltet vinteren 2020/2021.

Publisert 02.06.2022

Endringer fra jordbruksforhandlingene 2022

  • Alle satser økes med 15 % 
  • Taket på tilskudd i vekstgruppene frukt, bær, potet og grønnsaker heves til 1,5 millioner. For andre vekstgrupper er taket fortsatt 750 000 kroner.
  • Vinterskade frukttrær: Forskriften skal justeres slik at man kan få tilskudd for følgeskader i flerårige vekster i mer enn 2 år
  • For grovfôr skal man også kunne ta med produksjonssvikt på innmarksbeite. Normavlinger vil justeres for dette. Landbruksdirektoratet skal også utrede hvordan man kan tilpasse avlingsnivået på foretaksnivå ved å bruke normavlinger og klimaprosent.

Ordningen som til nå har vært regulert av to forskrifter, vil samles i én forskrift.

Mer informasjon kommer.