Avklaringer om produksjonstilskudd og avlingsskadeerstatning i frukthager med frostskade

Landbruksdirektoratet har nå avklart spørsmål til hvordan man skal behandle søknader om produksjonstilskudd og erstatning etter produksjonssvikt fra fruktdyrkere som har opplevd frostskade vinteren 2020/2021.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.06.2021

Arealgrunnlag for søknad om erstatning etter produksjonssvikt grunnet klima

Arealene som skal brukes i søknad om erstatning etter produksjonssvikt, skal etter hovedregelen hentes fra søknaden om produksjonstilskudd samme år. Areal som var med i søknad om produksjonstilskudd i 2020, og som er ryddet i anledning av frostskaden som oppsto vinteren 2020/21, kan også regnes med i arealgrunnlaget for dem som søker erstatning for produksjonssvikt i 2021 og følgeskade 2022.

 

Areal- og kulturlandskapstilskudd

Normalt skal det være tre i bakken for at et areal ha rett til areal- og kulturlandskapstilskudd for frukt. Areal som er ryddet i anledning av frostskaden som oppsto vinteren 2020/21, kan regnes med i søknad om AK-tilskot for frukt dersom det er tatt forsvarlige grep for å reetablere fruktproduksjon på arealene. Det vil si, produsenten har fjernet og destruert døde trær, har planlagt reetablering av hagen og bestilt nye trær.

 

Kommunen bør kontrollere alle areal med frostskade

Kommunen blir oppfordret til å kontrollere alle arealer med frostskade i felt. Det vil sikre produsenten dokumentasjon av skaden og gi tyngde til vurderingen kommunen skal gjøre av skadeårsak og skadeomfang.