Befaring i Ål og Nesbyen etter flomødeleggelsene

Statsforvalteren i Oslo og Viken har invitert Landbruksdirektoratet til befaring fredag 1. september for å få et inntrykk av skadene som oppstod etter vannmassenes herjinger i kommunene Ål, Hol og Nesbyen.

Publisert 31.08.2023

Hensikten er å møte kommunene, og sammen diskutere løsninger for reparasjon og forbedring av skogsbilveiene. Vi vil også se på ødeleggelsene på dyrka mark, og utfordringene med søppel som ekstremværet «Hans» tok med seg.

Statsforvalteren har en samordningsrolle mellom kommuner og Landbruksdirektoratet. Naturskadeordningen ligger til Landbruksdirektoratet, men vi og kommunene får mange spørsmål fra grunneiere i berørte områder. Befaringen vil gi mulighet for å diskutere ordningene vi har i dag og mulige løsninger framover. Det handler om å være bedre rustet i møte med ekstremvær i fremtiden.

Vårt oppdrag med vernskog er også høyst aktuelt, og settes på agendaen denne dagen. Vernskog har blant annet som funksjon å beskytte mot naturskader som flom, jordskred og steinsprang.

Vi jobber nå sammen med Landbruksdirektoratet med å avklare problemstillinger.

Med på befaringen er sentrale personer fra de berørte kommunene Hol, Ål og Nesbyen. Fra Statsforvalteren stiller blant annet statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland, fylkesberedskapssjef Christine Huseby Torjussen, landbruksdirektør Nina Glomsrud Saxrud og seksjonssjef skogbruk og arealforvaltning Helge Nordby. Fra Landbruksdirektoratet stiller blant annet administrerende direktør Jørn Rolfsen og seksjonssjef for skogbruk Trond Svanøe-Hafstad.

.

Bakgrunnsinformasjon:

Meld fra om skader på skogsbilveier etter "Hans" | Statsforvalteren i Oslo og Viken

Ofte stilte spørsmål etter ekstremværet Hans - skogbruk | Statsforvalteren i Oslo og Viken