UTSATT - Webinar - FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CPRD) - artikkel 24 utdanning

Dato:
7. desember 2023 09:00 - 13:00
Sted:
Nettmøte - Microsoft Teams
Arrangør:
CPRD-prosjektet v/juridisk seniorrådgiver/prosjektleder Lynn Kristin Wandaas
Målgruppe:
Fagledere, saksbehandlere og tjenesteutøvere i kommunene i Oslo og Viken

Dette webinaret må dessverre bli utsatt til januar/februar. Vi varsler alle påmeldte. Webinaret vil ha vekt på artikkel 24 - Utdanning

Publisert 16.05.2023

I forventningsbrevet til kommunene for 2023, fikk kommunene i Oslo og Viken informasjon om følgende forventning:

Styrke rettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne - CRPD

Kommunene skal iverksette FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i alle sektorer, men det er lite kunnskap om CRPD i kommunene. Kultur- og likestillingsdepartementet og Barne-, ungdoms- og familiedirektorratet har derfor igangsatt et prosjekt fra 2023-2025, hvor statsforvalterne skal gi opplæring i konvensjonsrettighetene og hvordan gjennomføre dem i kommunene. Opplæring i rettighetene blir derfor en viktig oppgave i forbindelse med statsforvalternes samordnings- og veiledningsfunksjon i år og vi oppfordrer kommunene til å delta på opplæringen. Arrangementer vil fortløpende bli lagt ut i vår kurs og konferansekalender. 

I sidemenyen ligger det lenker til info om FNs konvensjon, til en CRPD-film, til en CRPD-veileder som Bufdir har laget og til vår kurs- og konfereransekalender.

I tråd med disse forventningene arrangeres webinarer om CRPD for kommunene i 2023-2025, for ulike målgrupper i kommunene.

Velkommen!

 

Dato:
7. desember 2023 09:00 - 13:00
Sted:
Nettmøte - Microsoft Teams
Arrangør:
CPRD-prosjektet v/juridisk seniorrådgiver/prosjektleder Lynn Kristin Wandaas
Målgruppe:
Fagledere, saksbehandlere og tjenesteutøvere i kommunene i Oslo og Viken

Arrangør

CRDP-prosjektet

v/ juridisk seniorrådgiver/prosjektleder

Lynn Wandaas

Praktisk

Spørsmål om påmelding

22 00 36 30

  • Bjørn Tore Kristiansen
  • Mette Vestby
  • Gro Jødahl

E-post: fmov-soba-konferanser@statsforvalteren.no