Varsel om oppstart - verneprosess for 7 skogområder

Høringsfrist:
9. april 2024

Vi starter nå opp med verneplan for 7 skogområder i Akershus og Buskerud. Alle som ønsker kan komme med innspill innen 9. april 2024.

Publisert 15.03.2024

Du kan lese mer om områdene i nyhetssaken vår (lenke til høyre/nederst på siden).

Vi vil gjerne ha synspunkter på naturverdier og brukerinteresser, og ønsker innspill som kan bidra til gode løsninger for både bruk og vern. Fristen for å gi tilbakemelding er 9. april 2024.

Du kan gi innspill til verneprosessen pr epost til sfovpost@statsforvalteren.no eller som brevpost til: Statsforvalteren i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss. Merkes med referanse 2024/11464.