Høring av forslag om vern av seks skogområder

Høringsfrist:
15. april 2024

Forslag om vern av seks nye skogområder sendes nå på høring. Du kan komme med merknader innen 15. april 2024.

Publisert 15.02.2024

Du finner mer informasjon i vår nyhetssak om verneforslagene.

Uttalelser til verneforslagene sendes til Statsforvalteren innen 15. april 2024 på e-post til

sfovpost@statsforvalteren.no

eller i brev til

Statsforvalteren i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss.

 

Vennligst merk sendingen med saksnummer 2024/7125 med navn på området innspillet gjelder.

Høringsfrist:
15. april 2024