Varsel om oppstart av verneplan for 6 skogområder

Høringsfrist:
26. oktober 2023

Vi starter nå opp med verneplan for 6 skogområder i Viken. Alle som ønsker kan komme med innspill innen 26. oktober 2023.

 

Publisert 29.09.2023

Se mere informasjon i vår nyhettsak om verneforslagene som du finner ved å trykke her.

Merknader til verneforslagene kan sendes oss skriftlig innen 26. oktober 2023 på e-post 

sfovpost@statsforvalteren.no

eller i brev

Statsforvalteren i Oslo og Viken
Postboks 325 
1502 Moss

Husk å merke innspillet med saksnummer 2023/33560 og navn på området innspillet gjelder.

Høringsfrist:
26. oktober 2023