Tilsyn med Hol kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Hol kommune og Hallingskarvet skole. Temaet for tilsynet er Tidlig innsats for elever på 1. til 4. trinn.

Publisert 19.04.2023

Vi har undersøkt om skolen fanger opp elever som står i fare for å henge etter i lesing, skriving og regning. Videre har vi undersøkt om skolen raskt setter i gang tiltak for elever som står i fare for å henge etter i lesing, skriving og regning, slik at ønsket progresjon blir nådd. Vi har også undersøkt om skolen følger opp om iverksatte tiltak fører til økte ferdigheter i lesing, skriving og regning.

Det overordnede formålet med tilsynet er å kontrollere om kommunen oppfyller kravene i regelverket.

I foreløpig tilsynsrapport fant vi at lærerne vurderer og kartlegger gjennom de obligatoriske kartleggingsprøvene til Utdanningsdirektoratet, ved observasjon i klasserommet og av lekser, og gjennom andre kartleggingsprøver som Carlstens lesetest og Alle teller. Vi påpekte imidlertid at skolen ikke fanger opp alle elever som står i fare for å henge etter.

Videre kunne vi ikke se at skolen sikrer at alle elever som står i fare for å henge etter i skriving og regning, samt elever som står i fare for å henge etter i lesing på 1. og 2. trinn, får igangsatt tilbud om intensiv opplæring. Selv om skolen hadde tilbud om intensive lesekurs på 3. og 4. trinn, vurderte vi at ikke alle elever som står i fare for å henge etter i lesing får igangsatt intensiv opplæring innen rimelig tid.

Selv om skolen evaluerte enkelte tiltak, savnet vi systematikk i dette arbeidet.

Etter foreløpig tilsynsrapport har skolen laget ny dokumentasjon og nye rutiner. Etter vår vurdering er ny dokumentasjon og rutiner et tydelig steg i riktig retning. Det er imidlertid for tidlig å konkludere med at de forhåndsvarslede bruddene er lukket før vi ser om dette faktisk fører til endret praksis ved skolen. På bakgrunn av tilbakemeldingen endrer vi vår beskrivelse av om elever får intensiv opplæring raskt i lesing på 3. og 4. trinn, da skolens tilbakemelding viser at elever som står i fare for å henge etter ikke må vente åtte uker på neste kurs. Skolen sier at intensivt lesekurs er et av tiltakene som raskt blir satt i gang med andre pedagogiske tiltak.

I tilsynsrapporten kan du lese om hvilke rutiner og praksiser Hallingskarvet skole har på dette temaet og hvilke regelverksbrudd de må rette. Du finner tilsynsrapporten til høyre i denne nyhetssaken.

Du finner alle våre tilsynsrapporter i vår tilsynskalender på Statsforvalterens hjemmeside.