Æres den som æres bør?

- La oss ære dem som æres bør, sier statsforvalter Knut Storberget

I Innlandet trenger vi alle ildsjelene våre. På 8. mars er det interessant å spørre seg om kvinner får like stor heder for sin innsats som menn.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.03.2023

Mange kvinner og menn i Innlandet har gjennom sitt liv vist sterkt samfunnsengasjement og ytt en ekstraordinær innsats for andre. Gjennom blant annet frivillig arbeid organiserer de fritidsaktiviteter for unge og eldre, trår til der det offentlige eller familien kommer til kort, og gjør hverdagen rikere i våre lokalsamfunn.

Pandemien og invasjonen av Ukraina har vist at frivilligheten er Norges viktigste lagarbeid, spesielt når kriser oppstår. Frivillige sydde munnbind, kjørte ut mat og var telefonvenn for isolerte eldre. Nå samler de inn klær og hjelper ukrainske barn og voksne med å bli raskere integrert i samfunnet. Ifølge SSB tilsvarer den frivillige arbeidsinnsatsen 142 000 årsverk.

Få søknader om Kongens fortjenstmedalje til kvinner

I Innlandet trenger vi alle ildsjelene våre. På 8. mars bør vi spørre oss selv om kvinner får like stor heder for sin innsats som menn.

Én måte å ære ildsjelene på er å søke om at disse skal få Kongens fortjenstmedalje. Alle kan foreslå kandidater. Hos Statsforvalteren i Innlandet tar vi imot søknadene. Søknadene som oppfyller kriteriene sendes videre til Slottet, som avgjør hvem som skal få utmerkelsen.

Kun 15 prosent av søknadene fra Innlandet i perioden 2019-2022 gjaldt kvinner - altså foreslås seks menn for hver kvinne. Tallene fra samme periode viser også at mens Innlandet hadde 12 prosent kvinnelige mottakere av fortjenstmedaljen i perioden 2019-2022, lå den nasjonale kvinneandelen på 30 prosent. Vi tror ikke at andelen kvinner som fortjener heder er lavere i Innlandet enn nasjonalt. Men når bare 15 prosent av søknadene gjelder kvinner, er det grunn til å tro at mange som bør hedres, ikke kommer med i vurderingen.

Stor innsats

Det er mange kvinner og menn i Innlandet som legger ned en stor innsats for andre. Vi bør hedre dem for dette, enten på uformelt eller mer høytidelig vis. Vi ønsker søknadene om mannlige kandidater til Kongens fortjenstmedalje varmt velkommen. I tillegg ønsker vi oss enda flere søknader om kvinner i år. Hvis du har en kandidat i tankene, finner du kriteriene på Slottets hjemmesider.

La oss ære dem som æres bør. Gratulerer med dagen!

 

Knut Storberget,

statsforvalter i Innlandet