Utvikling av veilederkompetanse i helse- og omsorgssektoren

Illustrasjon av helsepersonell i arbeid
Foto: Pixabay Foto: Pixabay.

Det er kjent at god veiledning av studenter og elever kan være avgjørende for om de ønsker å søke seg tilbake til praksisstedet etter endt utdanning. 

Publisert 01.11.2023

Ansatte med veilederkompetanse opplever også at den kompetansen bidrar til ringvirkninger for de andre kollegaene, en de som blir veiledet. Veilederkompetanse i helse- og omsorgssektoren er viktig.

Statsforvlateren i Innlandet arrangerte webinar om dette 25. oktober i samarbeid med NTNU, Fagskolen Innlandet og Høyskolen i Innlandet. 

Tema på webinaret var:

  • Introduksjon av veiledning – hva er gevinsten med veiledning?
  • Informasjon om dagens ulike studietilbud, blant annet mentorprogram og veiledning i praksis.
  • Hva betyr en slik utdannelse for arbeidet ditt?
  • Erfaringsdeling i regionen.
  • Hvordan tilrettelegg for veiledning på egen arbeidsplass.

Du kan se opptak av webinaret her. 

Dette var det siste webinaret i en webinarrekke gjennomført av Kompetansenettverk – sammen gjør vi en forskjell. Det overordnede målet for nettverket er å samarbeide om en bedring i kompetansesituasjon i helse- og omsorgstjenestene i Innlandet. Deltakere i nettverket er NTNU, HINN, SI, Fagskolen Innlandet, NAV, Innlandet Fylkeskommune, Helsefellesskapet, KS, NSF, Fagforbundet og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester.

I webinarrekken er det satt søkelys på følgende tema: 

  • Kommunal planlegging og strategisk kompetansestyring
  • Tilgjengeliggjøre arbeidskraftreserven – NAV
  • Organisering – rett kompetanse på rett oppgave
  • Arbeidstidsordninger
  • Veilederkompetanse

Om det er ønske å se opptak av tidligere webinarer kan det sendes en e-post til guri.rudi@statsforvalteren.no, så vil det bli tilsendt.