Eli Blakstad blir statssekretær i Barne- og familiedepartement

Portrett dame
Foto: Statsforvalteren i Innlandet.

Velferdsdirektør hos Statsforvalteren i Innlandet, Eli Blakstad (60) fra Sør-Fron, er i statsråd i dag utnevnt til ny statssekretær for barne- og familieminister Kjersti Toppe (SP).

Publisert 17.11.2023

Barne- og familiedepartementet (BFD) har ansvaret for politikkutformingen på områdene barnevern, oppvekst og levekår, barn og unge, familie og samliv, tro og livssyn og forbrukerpolitikk.

Blakstad er velferdsdirektør hos Statsforvalteren i Innlandet, med ansvar for oppdrag innen helse, sosial og oppvekst. Før hun ble velferdsdirektør i 2019, jobbet hun som fagdirektør for kommunerettet arbeid hos Fylkesmannen i Oppland og var i en periode fungerende assisterende fylkesmann der.

Før Blakstad kom til Fylkesmannen i Oppland var hun statssekretær, da i Kommunaldepartementet og Olje- og energidepartementet, samt administrerende direktør i Peer Gynt.

Eli Blakstad sier hun tar med seg viktige perspektiver fra Statsforvalteren i Innlandet sitt arbeid for utsatte barn og unge. Eli skal bl.a. ta fatt på NOU 2023:24 Barnevernsinstitusjonsutvalget og uttaler at;

«I arbeidet med NOU`en har barn og unge vært aktivt med, og utvalget løfter fram barn og unge som sjølstendige viktige ressurser.  Fra Innlandet har jeg lært at ved å lytte til barn og unge finner vi bedre løsninger.  Jeg gleder meg til å jobbe med politikkutvikling for barn og unge.»

Eli starter i stillingen som statssekretær omgående. Avdelingsdirektør Solveig Hansen hos Statsforvalteren tiltrer rollen som fung. velferdsdirektør.

Statsforvalter Knut Storberget er svært stolt over utnevnelsen og vil på vegne av embetet gratulere og ønske Eli lykke til på et veldig viktig område.