Afrikansk svinepest : Mulig smittespredning via mat- og restavfall

Villsvin. Foto fra Pixabay

Afrikansk svinepest er nå påvist på villsvin i Sverige. For å redusere risikoen for utbrudd av sykdkommen t i Norge har vi på oppfordring fra mattilsynet sendt ut brev til alle kommunene og alle avfallsselskaper i Innlandet.
 

Publisert 28.11.2023

I brevene påpeker vi at det er viktig å sørge for at villsvin og andre ville dyr ikke får tilgang på mat- og restavfall som samles inn og mellomlagres.

Tiltak

For kommunene og avfallsselskaper som samler inn og oppbevarer mat- og restavfall handler tiltakene først og fremst om å sikre steder hvor man oppbevarer, omlaster eller behandler matavfall. Det er også viktig å sikre søppelkasser og øke tømmefrekvens på rasteplasser, campingplasser, i friluftsområder og på offentlige steder i tettbebygde strøk.

 

Om Afrikansk svinepest

Afrikansk Svinepest er svært alvorlig virussykdom hos svin. Sykdommen spres vanligvis ved kontakt mellom dyr, men kan sannsynligvis også smitte via avfall som inneholder kjøtt, bein eller andre rester av infiserte dyr som enten blir kastet eller gitt til dyr.

Utbrudd av svinepest medfører høy dødelighet for svin og ved ev. utbrudd vil det måtte innføres strenge restriksjoner i en sone rundt utbruddet.  Konsekvensene kan derfor bli store for både næringsaktører, offentlig forvaltning og privatpersoner. Vi må jobbe for at risikoen for utbrudd i Norge blir så lav som mulig.

Dere kan lese mer om afrikansk svinepest på mattilsynet sine sider.