Tilskuddskonferansen 2023

Tilskuddskonferansen 2023 ble gjennomført fredag 06.01.2023. Presentasjonene og webinaret finner du i denne saken.

Publisert 09.01.2023

Kommunene i Innlandet, Nav kontorene i Innlandet, Innlandet fylkeskommune, brukerorganisasjonene samt enheter i Sykehuset Innlandet HF ble inviteret til digitalt informasjonsmøte om Statsforvalterens ulike tilskuddsordninger som enhet Helse og omsorg, Barnehage og opplæring, Barnevern og enhet Sosial forvalter.

Målgruppen for møtet var virksomhetens ledelse, inkludert Nav, eller de som virksomheten delegerer ansvaret til for oppfølgingen av de ulike tilskuddsordningene innen fagområdene som nevnt.

Velferdsdirektør Eli Blakstad åpnet konferansen, og hennes presentasjon ligger som lysbildepresentasjon, samt opptak av hennes innlegg.

I møtet ble følgende tilskuddsordninger presentert:

  • Informasjon om Statsforvalterens skjønnsmidler
  • Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav, Arbeids- og velferdsdirektoratet
  • Tilskuddsordninger til kompetanse- og tjenesteutviklingstilskuddet, eventuelt nye tilskuddsordninger for 2023 innen omsorgsfeltet
  • Barnevern – prosjektmidler til læringsnettverk
  • Barnehage og opplæring - Lokal kompetanseutvikling inkluderer –Desentralisert ordning (skole) Regional ordning (barnehage), Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis (skole, PPT, andre aktuell personer i laget rundt barnet/eleven)
  • Tilskudd til kommunalt rusarbeid – overgangsordning, Helsedirektoratet
  • Tilskudd til kommunalt rusarbeid – ny ordning, Helsedirektoratet
  • Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester, Helsedirektoratet
  • Tilbud til barn og unge med sammensatte tjenestebehov, Helsedirektoratet

Her finner dere presentasjonene:

Tilskuddskonferansen 2023 ved velferdsdirektør Eli Blakstad (PDF)

Skjønnsmidler til kommunale fornyingsprosjekter 2021 ved Marte Kari Huse (PDF)

Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenesten i NAV-kontoret ved Bente Nygaard Lindstad, Margareta Florin Mæhlum og Randi-Irene Midthaugen (PDF)

Kompetanse- og tjenesteutviklingstilskuddet ved Anja Kolbu Moe (PDF)

Informasjon fra enheten for barnevern og familie ved Irene Skurdal (PDF)

Informasjon fra enheten barnehage og opplæring ved Anne Lise Slåtsveen Feiring (PDF)

Tilskudd til kommunalt rusarbeid og til voksne, barn og unge med langvarige og sammensatte tjenestebehov ved Arild Bækkevold og Kim Åge Stenseth (PDF)

Webinaret

Opptak av presentasjonene vil ligge tilgjengelig på våre hjemmesider i 14 dager. Etter dette kan dere henvende dere til oss for å få tilsendt disse. Lysbildene vil bli liggende på denne siden.