E6-meklingen i Gjøvik førte frem

Meklingen gjaldt gjenstående innsigelse fra Statens vegvesen/Nye Veier AS til rekkefølgekrav om trafikksikkerhetstiltak på Biristrandvegen. Partene var uenige om E6-utbyggingen ville innebære økt trafikk på lokalvegen i bompengeperioden.

Publisert 03.11.2022

Etter to meklingsmøter ble Gjøvik kommune, Innlandet fylkeskommune og Statens vegvesen/Nye Veier AS enige om et spleiselag. Målet er da å få på plass en sammenhengende gang- og sykkelveg samt utbedringer av bussholdeplasser på fylkesvegen.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner