Årsrapport 2021 for Statsforvalteren i Innlandet

Statsforvalteren i Innlandet har avgitt årsrapport og årsregnskapet for 2021 er nå revidert av Riksrevisjonen.

Publisert 13.06.2022

I 2021 har embetet hatt god evne til å løse samfunnsoppdraget og samtidig opprettholde en solid og proaktiv krise- og beredskapsarbeid under pandemien. Vi har gode resultater på fleste områder, hatt god evne til kontinuitet, lav risiko, og sykefraværet i 2021 er ca. 4%. Overordnet er dette tegn på en generisk frisk organisasjon. En viktig forutsetning har vært våre svært dyktige medarbeidere som har høy faglighet, sterk oppdragslojalitet og evne til omstilling. Regnskapsresultatet viser et mindrebruk på 6.004 654 kr. Det utgjør 3,2 % mindrebruk iht. rammetildeling og utdypes i kap. 2.3, 3.4 og kap.6 i årsrapporten. 

Årsrapporten og Riksrevisjonens beretning for 2021 ligger vedlagt til høyre. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.