Kommunene bes om å svare på sine erfaringer med Statsforvalteren

Foto: Pixabay.

I disse dager sender Direktoratet for økonomiforvaltning ut en spørreundersøkelse til ordførere og kommunedirektører i alle landes kommuner. Det er Kommunal- og regionaldepartementet som har bedt om undersøkelsen, og de ønsker å få fram kommunens erfaringer med statsforvalteren.

Publisert 22.04.2022

I 2019 ble antall embeter redusert fra 18 til 10 og Kommunal- og regionaldepartementet ønsker å bruke denne undersøkelsen som et kunnskapsgrunnlag for beslutning om videre utvikling av embetene. I denne sammenheng blir kommunenes erfaringer viktige.

Kommunene blir blant annet spurt om hvordan de opplever at statsforvalteren ivaretar sine ulike roller; som iverksetter av statlig politikk, som samordningsmyndighet, som rettssikkerhetsinstans og som initiativtaker og talsmann for fylket.

Statsforvalteren oppfordrer kommunene til å svare på undersøkelsen.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner