Oppstart av verneprosess - To mindre utvidelser av Lågendeltaet naturreservat

Høringsfrist:
3. mai 2024 23:59

Statsforvalteren varsler oppstart for to mindre utvidelser av Lågendeltaet naturreservat i Lillehammer. Frist for å gi innspill er 3. mai 2024. 

Publisert 12.04.2024

Verneprosessen kommer som en følge av at regjeringen den 20. juni 2023 besluttet å ta ut areal fra Lågendeltaet naturreservat for å muliggjøre fremføring av ny E6. Verneprosessen er en del av flere miljøforbedrende tiltak som skal kompensere for ny E6 sin negative innvirkning på verneverdiene i området.

Etter oppstarten vil utvidelsene legges ut på høring. Høringen vil også omfatte noen andre endringer og presiseringer av vernet i Lågendeltaet, framfor alt en utvidelse av gjeldende ferdselsforbud i naturreservatet.

Se nærmere beskrivelse av oppstartsvarslet i vedleggene i høyremenyen.