Oppstart av verneprosesser - Frivillig vern av skog

Høringsfrist:
12. april 2024 23.59
Kalkfuruskog i Brandbukampen. Foto: Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS.

Statsforvalteren har sendt ut et varsel om oppstart av verneprosesser for tolv områder i Hamar, Stor-Elvdal, Trysil, Rendalen, Nord-Aurdal, Eidskog, Nord-Odal, Sel, Vågå, Gausdal, Gran og Alvdal kommuner. 

Publisert 20.03.2024

I samsvar med § 42 i naturmangfoldloven startes nå verneprosesser for tolv områder. Disse er tilbudt for vern gjennom ordningen med frivillig vern av skog. Verneforslaget gjelder følgende:

 • Utvidelse av Furuberget naturreservat i Hamar kommune, ca. 140 dekar nytt areal
 • Utvidelse av Trya naturreservat i Stor-Elvdal kommune, ca. 490 dekar nytt areal
 • Utvidelse av Smoldalen naturreservat i Trysil kommune, ca. 8130 dekar nytt areal
 • Utvidelse av Sæteråsskaret naturreservat i Stor-Elvdal kommune, ca. 150 dekar nytt areal
 • Utvidelse av Nekfallet naturreservat i Rendalen kommune, ca. 60 dekar nytt areal
 • Utvidelse av Begna naturreservat i Nord-Aurdal kommune, ca. 330 dekar nytt areal
 • Bjørnstadravinen i Eidskog kommune, ca. 130 dekar
 • Sæterberget øst i Nord-Odal kommune, ca. 130 dekar
 • Andershøe og Jukulberget i Sel og Vågå kommuner, ca. 3520 dekar
 • Benndalen i Gausdal kommune, ca. 840 dekar
 • Brandbukampen i Gran kommune, ca. 210 dekar
 • Jutulhogget naturreservat i Alvdal og Rendalen kommuner, ca. 2530 dekar (i tillegg til det nåværende vernet av kvartærgeologiske formelementer foreslås en fredning av vegetasjonen).

Verneformen naturreservat innebærer et strengt vern med forbud mot hogst, fysiske inngrep og motorferdsel. Enkelt friluftsliv som turgåing, jakt, fiske, bær- og sopplukking mm. samt beiting vil være tillatt.

Mer informasjon om områdene vil komme i forbindelse med høringen som er planlagt senere i vår. Dersom du har merknader som vi bør ta hensyn til før vi lager et konkret høringsforslag kan du sende ditt innspill til oss senest 12. april 2024. Merknader bes sendt inn gjennom skjemaet på denne siden eller med e-post eller post, se kontaktinfo nederst på siden. 

Høringsfrist:
12. april 2024 23.59