Høring - Krabyskogen motorsenter

Høringsfrist:
15. mars 2024 23.59

Norsk Motor Klubb Krabyskogen (NMKK) søker om ny tillatelse for Krabyskogen motorsenter i Østre Toten kommune. Søknad og gjeldene tillatelse ligger til høyre på denne siden. Vi ber om høringsinnspill innen 15. mars 2024. 

 

 

Publisert 15.02.2024

NMKK har i dag en tillatelse etter forurensningsloven fra 1987. Statsforvalteren har vurdert denne til å være utdatert, og har bedt bedriften om å søke om ny tillatelse jf. forurensningsloven § 18 tredje ledd.

I søknaden skriver NMKK at det planlegges aktivitet langs de samme linjene med det samme omfanger som har vært typisk for de siste årene. Men det søkes også om utvidelse av driftstiden i tillatelsen.

Det søkes om å utvide utslippstillatelsen til å også omfatte aktivitet på dagtid. Denne aktiviteten skal utføres av godkjente oppløringsinstitusjoner som for eksempel vgs. eller ungdomskoler. 

Støyrapporten beskriver et anlegg som vil overholde grenseverdiene for årsmidlete døgnnivået. Men det er utfordringer med maksimale støynivåer fra motocross, rallycross og shortcar. 

Søknad med støyrapport og vedlegg er tilgjengelig for gjennomlesning til høyre på denne siden. Virksomheten sin tillatelse fra 1987 ligger også tilgjengelig. 

Vi ber om innspill til søknaden sendes inn via skjemaet nedenfor.