Høring: Forlengelse av Mjøspromenaden i Gjøvik

Høringsfrist:
12. juni 2023

Gjøvik kommune ønsker å forlenge Mjøspromenaden og søker i den forbindelse om utslippstillatelse for midlertidig anleggsarbeid i Mjøsa. Arbeidet skal foregå våren 2024

Publisert 03.05.2023

Gjøvik kommune søker om utslippstillatelse for midlertidig anleggsarbeid i forbindelse med forlengelse av Mjøspromenaden. Arbeidet innebærer graving og utfylling i Mjøsa. Det opplyses fra Gjøvik kommune at arbeidet ønskes gjennomført tidlig våren 2024.

For mer informasjon, se søknaden fra Gjøvik kommune (til høyre på denne siden).

Høringsuttalelser til søknaden kan skrives i skjemaet nedenfor, på e-post til sfinpost@statsforvalteren.no eller som brevpost til Statsforvalteren i Innlandet, postboks 987, 2604 Lillehammer.

Høringsuttalelser må sendes til Statsforvalteren innen 12. juni 2023.
Søknadsdokumenter kan leses til høyre på denne siden og de er også lagt ut til gjennomsyn hos Gjøvik kommune.

Uttalelse til høring etter forurensningslova for Mjøspromenaden Gjøvik