Høring - Søknad fra Felleskjøpet Stange

Høringsfrist:
8. juni 2023 23.59

Felleskjøpet Stange søker om tillatelse etter forurensningsloven for produksjon av kraftfôr. Det er nye krav gjennom EUs direktiv om industriutslipp som er bakgrunnen for søknaden. 

Publisert 05.05.2023

Fabrikken på Stange har siden 2015 hatt en årlig produksjon på mellom 155 000 og 176 000 tonn kraftfôr til drøvtyggere. De søker om å få produsere inntil 200 000 tonn fôr årlig. En tillatelse vil blant annet sette krav til utslipp til luft (lukt, støv og støy). Utslipp til vann forekommer ikke. 

Vi har sendt søknaden til Stange kommune og berørte naboer og bedt om uttalelse innen 8. juni 2023. Andre kan også sende uttalelser til søknaden innen samme frist.

Høringsuttalelser kan skrives i skjemaet nedenfor eller sendes til Statsforvalteren i Innlandet på e-post til sfinpost@statsforvalteren.no, eller per post til Postboks 987, 2604 Lillehammer.

Søknadsdokumenter er lagt ut til høyre på denne sida.

 

Skjema for innsending av høringsuttalelser, søknad fra Felleskjøpet Stange: