Forvaltningsplan for Furuberget naturreservat

Høringsfrist:
21. april 2023 23.59
Grevling er en art som finnes i Furuberget naturreservat. Foto: Pixabay / Pixabay.

Et utkast til forvaltningsplan for Furuberget naturreservat i Hamar kommune er nå på høring. 

Publisert 21.03.2023

Statsforvalteren sendte den 25. november 2022 ut et varsel om oppstart av arbeidet med forvaltningsplanen for Furuberget naturreservat i Hamar kommune. Nå er arbeidet med høringsutkastet for forvaltningsplanen ferdig og du finner den her. I forbindelse med oppstartsmeldingen ble det bedt om innspill til arbeidet med planen. Vi fikk inn tre innspill og disse, med kommentarer fra Statsforvalteren, er også vedlagt høringsutkastet. Forvaltningsplanen inneholder også en skjøtselsplan og en besøksstrategi som er vedlagt under høringsutkastet.

Innspill til forvaltningsplanen kan du sende til oss på e-post eller ved å fylle ut skjemaet her på nettsiden. Fristen for å komme med innspill til forvaltningsplanen er 21. april 2023.

Høringsfrist:
21. april 2023 23.59

Kontaktpersoner