Høring - Gudbrandsdal Slakteri AS

Høringsfrist:
3. januar 2023 23.59

Gudbrandsdal Slakteri AS søker om å tillatelse etter forurensningsloven. Det planlegges å etablere et nytt slakteri på gårds- og bruksnummer 315 og 152 i Sel kommune.

 

Publisert 23.11.2022

Årsproduksjon ved full drift er planlagt til 5.700 tonn slakting, 6.900 tonn skjæring og 500 tonn foredling. Avløpsmengden ved full drift er estimert til 250m3/døgn. Det skal etableres et utjevningsbasseng for å minke belastningen til Otta renseanlegget. Avfallet fra slakte- og skjøringsprosessen vil bli samlet opp og levert til Biosirk Norge AS på Hamar.

For mer informassjon, se søknadsdokumentene til høyre på siden. 

Høringsskjema - Gudbrandsdal Slakteri