Oppstart av verneprosesser

Høringsfrist:
1. desember 2021 23.59
Labyrintkjuker på bjørk.
Labyrintkjuker på bjørk. Foto: Erica Neby / Erica Neby.

Statsforvalteren har sendt ut et varsel om oppstart av verneprosesser for 14 områder.

Publisert 29.10.2021

Det er 10 nye verneområder som vi ønsker å verne, samt 4 utvidelser av eksisterende naturreservat. Klikk på navnet for å se et kart over områdene. De nye verneområdene er:

Utvidelsesområdene er:

  • Utvidelse av Kvannskardkletten naturreservat i Stor-Elvdal kommune, ca. 300 dekar nytt areal.
  • Utvidelse av Gålaskarven naturreservat i Stor-Elvdal kommune, ca. 1600 dekar nytt areal.
  • Utvidelse av Eriksrud naturreservat i Gjøvik kommune, ca. 74 dekar nytt areal.
  • Utvidelse av Breie naturreservat i Etnedal kommune, ca. 300 dekar nytt areal.

Mer informasjon om områdene vil komme i forbindelse med høringen som er planlagt vinteren 2021. I de eventuelle reservatene vil blant annet skogsdrift, motorferdsel og nybygging bli forbudt, mens rydding, merking og vedlikehold av eksisterende stier og elektriske anlegg, bær- og soppsanking, jakt, fangst og fiske, beiting og alminnelig ferdsel vil være tillatt.

Dersom det er merknader til saken som Statsforvalteren bør ta hensyn til under utarbeidelsen av et konkret høringsforslag, bes disse sendt til Statsforvalteren i Innlandet, Postboks 987, 2604 Lillehammer eller til e-post sfinpost@statsforvalteren.no innen 1. desember 2021. Du kan også skrive inn din uttalelse i skjemaet nedenfor.

Høringsskjema

Velg område