Tilskudd til smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer 2021

Målet med tilskuddordningen er gjenåpning, etablering og tilpassing av tjenestetilbud med behov for økte ressurser på grunn av smittevernhensyn i forbindelse med koronapandemien.

Søknadsfrist 12. april 2021

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 15.03.2021

Målgruppe

Målgruppen er personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer.

Hvem kan søke?

Det er bare kommuner som kan stå som mottaker av disse tilskuddsmidlene. De kan søke alene, eller i samarbeid med spesialisthelsetjenesten, privat, ideell og frivillig sektor. Det oppfordres spesielt til samarbeid med bruker- og pårørendeorganisasjoner.

Søknadens innhold

I tillegg til en kort beskrivelse av utfordringsbildet og en beskrivelse av mål, tiltak og eventuelle samarbeidsaktører, skal det oppgis hvor mange brukere tilbudet er ment for. Søknaden skal være poengtert og relativt kortfattet. Ytterligere krav er beskrevet i regelverket.

Det er ikke utarbeidet søknadsskjema for ordningen.

Tildelingskriterier

Tilskudd innvilges de kommunene som Statsforvalteren og Helsedirektoratet vurderer har det største behovet, og hvor tiltak(ene) anses som relevante og gode. Det er begrenset med midler.

Større byer og kommuner med åpne russcener vil bli prioritert. Det vil bli lagt vekt på hvor mange brukere som omfattes av tjenesten det søkes tilskudd til.

Søknadsbehandling

Tilskuddsordningen forvaltes av Statsforvalteren på vegne av Helsedirektoratet.

Søknad må merkes med saksnummer 21/2645 og sendes Statsforvalteren i Agder: sfagpost@statsforvalteren.no 

Det er et mål at midlene skal utbetales kommunene så raskt som mulig.

Rapportering

Vedtaksbrevet gir informasjon om rapporteringskrav og frister.

Kontakt

Ta kontakt med Statsforvalteren hvis du har spørsmål.