Tilskudd til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og tilskudd til aktivitetstilbud og besøksverter

Koronapandemien har rammet mange av våre eldre hardt. På bakgrunn av dette er det nå etablert to tilskuddsordninger som en engangsbevilgning med over 21 millioner til Agder fylke.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 15.07.2020

Tilskudd til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet (9,6 mill.)

Målet for aktivitetstilbud er å stimulere til innovative tiltak for å opprettholde aktivitet og sosial kontakt slik at personer i målgruppen får aktive og meningsfulle hverdager, gode opplevelser og sosial kontakt med sine nærmeste.

Målgruppe for tiltaket:

Seniorer og eldre som bor i eget hjem eller omsorgsbolig.

Hvem kan søke:

Kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskap samt frivillige og ideelle organisasjoner (herunder stiftelser)

 

Aktivitetstilbud og besøksvert (11,7 mill.)

Målet for besøksvert i sykehjem og omsorgsbolig er at kommuner legger til rette for evt i samarbeid med frivilligheten, å bistå slik at besøk blir gjennomført på en hyggelig, god og smittevernsikker måte.

Målgruppe:

Seniorer og eldre som bor i sykekhjem eller omsorgsbolig med heldøgnsbemanning.

Hvem kan søke:

Kommuner og fylkeskommuner

 

For begge tilskuddsordningen gjelder følgende:

Søknadsfrist:

01.09.2020

Ansvarlig:

Fylkesmannen i Agder

Hvem kan søke:

Kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper, frivillig og idelle organisasjoner

Rapporteringsfrist:

01.02.2021(kort aktivitetsrapport) og 01.03.2022 (endelig rapportering med regnskap)

 

Det er ikke utarbeidet eget søknadsskjema for tilskuddsordningene.

Send en poengtert og kortfattet søknad med informasjon om mål og målgruppe, tiltak og eventuelle samarbeidsaktører.  Det skal også oppgis hvor mange brukere tilbudet er ment for.

Søknader sendes:

Epost: fmagpost@fylkesmannen.no

Eller:

Postadresse: Fylkesmannen i Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal