Fagdag om kvalifiseringsprogrammet

Fylkesmannen arrangerte fagdag for veiledere i NAV som arbeider med kvalifiseringsprogrammet (kvp) i Vest-Agder den 8. desember 2016.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.12.2016

NAV intro Vest-Agder, Introduksjonsavdelingen NAV Kristiansand og NAV Lyngdal delte av sine erfaringer knyttet til arbeid med innvandrere.

Videre fikk vi presentert funn fra ungdataundersøkelsen Ung i Agder 2016 fra KoRus-Sør.

Fylkesmannen avsluttet dagen med en gjennomgang av et kartleggingsarbeid gjennomført i Aust-Agder i forbindelse med tildeling av kvp.

Lenke program og presentasjoner finner du her eller i kursoppslaget i menyen til høyre.