Fagdag om Kvalifiseringsprogrammet

NAV-veiledere fra begge Agderfylkene var samlet til fagdag om kvalifiseringsprogrammet på Scandic Dyreparken den 15. september.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 30.09.2016

Kvalifiseringsprogrammet er en av regjeringens viktigste satsinger knyttet til fattigdomsbekjempelse. Målet med fagdagen var å legge til rette for refleksjon og diskusjon knyttet til tema som inngangsvilkår og gode kvalifiseringsløp, samt trekk i stønad. Samlingen hadde særlig fokus på kvalifiseringsprogram for innvandrere.

Gjennom dagen ble de ulike temaene introdusert med presentasjoner fra NAV Arendal, NAV Grimstad, NAV Kristiansand og NAV Vennesla. Dette åpnet for dialog og engasjement i forsamlingen.