Ung i Agder 2016

Ungdata-undersøkelsen 2016 gir en oversikt over den lokale oppvekstsituasjonen blant nesten 14 000 ungdommer i Agder, og er den største levekårsundersøkelsen som er gjennomført på Sørlandet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 15.11.2016

Konferansen "Ung og innafor? Ung i Agder 2016" er gjennomført. Her ble hovedfunnene fra ungdataundersøkelsen presentert og diskutert - både med ungdommene selv, med de som er tett på ungdommene og ungdomsforskere. Les samlerapport fra undersøkelsen her.

På konferansen var 30 kommuner, de videregående skolene og andre interesserte representert. Ass. fylkesmann Tom Egerhei åpnet konferansen, gode foredragsholdere presenterte funn og gjorde dypdykk i temaene mobbing, gjennomføring av videregående opplæring, alkohol og psykisk helse. Vi fikk gode praksiseksempler fra de to Agder-fylkene, og ungdom og voksne drøftet funnene i paneldebatter. Regionale funn ble diskutert i kommunevis gruppearbeid. Mange kulturelle innslag fra dyktige ungdommer, ga oss et «løft». Konferansen ble ledet av konferansier Torbjørn Trommestad og Marcel Traeet, og avsluttet av Matthias Øhra, som ga, spesielt oss voksne, noe å tenke på.


Takk til alle hos KoRus Sør, i fylkeskommunene, Universitet i Agder, RVTS og kommunene, som gjorde konferansen til en sentral ungdomskonferanse på Agder.

Med videre ønske om at oppfølging av undersøkelsene blir prioritert i kommunene.

Lenke til hovedarrangør KoRus Sør og konferansens presentasjoner finner du her.

 

 

 

 

Kontaktpersoner