NM i skolelunsj

21.november lanseres NM i skolelunsj for alle landets 9.klassinger. Dette er en nasjonal konkurranse hvor elevene konkurrerer om å lage landets beste lunsjopplevelse.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.10.2016

Bakgrunnen for tiltaket er at Helsedirektoratet i år setter fokus på skolemåltidet, og at dette kan bety mye for det psykososiale skolemiljøet, i tillegg til elevenes helse på kort og lang sikt. Dette er forankret i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Elevenes rett til et fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring er forankret i Opplæringsloven. Et godt fysisk skolemiljø innebærer blant annet at det er gode rammer rundt skolemåltidet.

NM i lunsj vil være en morsom måte å få elevene til å se på skolemåltidet på en ny måte, samtidig som de får dekket flere mål i læreplanen. I tillegg vil prosjektarbeidet styrke dybdeforståelse gjennom elevmedvirkning, samarbeid og tverrfaglighet. Vi gleder oss til å se hva som skjer når elevene selv får ta styringen og skape noe helt selv.

Formålet med konkurransen er å skape engasjement og etterspørsel etter gode rammer for skolemåltidet, og i tillegg gi innsikt i hva elevene selv mener et godt skolemåltid innebærer.

Litt om konkurransen:

  • Konkurransen starter 21.november på www.nmilunsj.no og varer ut året.
  • Førstepremien i konkurransen er kr. 100.000,-  skal brukes til noe som kommer hele skolens spisemiljø til gode.
  • Finalen blir live-sendt på Måltidets hus i Stavanger i januar.

Konkurransen er støttet av både Skolelederforbundet, Elevorganisasjonen, landsforeningen for helsesøstre, FUG og Landslaget for mat- og helselærere, samt Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet i skolen.

Les om saken på Skolelederen: http://www.skolelederforbundet.no/pc-1956-150-NM-i-lunsj-2016.aspx

Følg med på www.nmilunsj.no – her kommer mer info!

Kontaktperson i Helsedirektoratet: Prosjektleder Hedda Refsum hedda.refsum@helsedirektoratet.no