Nye skogreservater opprettet

Blomsterstry på eik i Vakerknatten og Nøklefjell naturreservat.
Blomsterstry på eik i Vakerknatten og Nøklefjell naturreservat. Foto: Maria K. Hertzberg, Biofokus.

I dag har regjeringen opprettet fem nye naturreservater i Agder. Verneformålet er bevaring av trua skogtyper; primært edelløvskog. I tillegg er tre eksisterende reservater vedtatt utvidet.

Publisert 20.12.2023

Vernevedtaket gjelder disse områdene:

  • Morsfjellet naturreservat i Lyngdal kommune
  • Botnfjellet naturreservat i Bygland kommune
  • Eidbo naturreservat i Tvedestrand kommune
  • Lauvåsen naturreservat i Vegårshei kommune
  • Buråsen naturreservat i Vegårshei kommune
  • Linddalsfjellet og Sydalen naturreservat (utvidelse) i Evje og Hornnes kommune
  • Solbergheia naturreservat (utvidelse) i Åmli kommune
  • Vakerknatten og Nøklefjell naturreservat (utvidelse) i Tvedestrand kommune

Regjeringen verner tilsammen 27 nye skogområder i åtte fylker i dag . Områdene er en del av samarbeidet om frivillig vern av privateid skog, og de er levested for mange truede arter. Vernet er viktig for å ivareta disse artene i framtiden.

Du finner mer informasjon om vernet på Regjeringen.no