Godkjent forvaltningsplan for Svingervann naturreservat

Bjørk ved Svingervannet.
Bjørk ved Svingervannet. Foto: Pål Alfred Larsen, Statsforvalteren i Agder.

Forvaltningsplanen utdyper bestemmelsene i verneforskriften for Svingervann naturreservat og omfatter også forslag til tilretteleggingstiltak for å ivareta verneformålet. 

Publisert 10.11.2022

Statsforvalteren i Agder er forvaltningsmyndighet for Svingervann naturreservat i KRistiansand kommune. Statsforvalteren har etter lokal høring egengodkjent forvaltningsplan med enkel besøksstrategi for Svingervann naturreservat.

Forvaltningsplanen skal være et praktisk hjelpemiddel for å ivareta og fremme verneformålet, og gir føringer for bruk, informasjon og eventuell tilrettelegging. Planen er ikke juridisk bindende, og kan revideres ved behov.

Verneverdier

Naturreservatet ble opprettet i 2005 for å bevare et tilnærmet urørt skogområde som økosystem med alt naturlig plante- og dyreliv. Området er et godt utviklet og rikt skogområde med sjeldent stor variasjon i vegetasjons- og skogtyper, fra skrinne furukoller til frodige edellauvskogsdaler og sumpskog.

Gauksyre i Svingervann naturreservat.
Gauksyre i Svingervann naturreservat. Foto: Pål Alfred Larsen. Statsforvalteren i Agder.

Viktig friluftslivsområde

Svingervann naturreservat er også et svært viktig friluftslivsområde. Det er en del av Vågsbygdmarka og et av de mest brukte turområder for folk som bor i Vågsbygd og andre deler av Kristiansand. Slitasje fra økende bruk, blant annet på grunn av at ny E 39 har beslaglagt andre deler av marka, er ett av problemene som må løses for å ivareta verneverdiene. 

Les hele forvaltningsplanen

Forvaltningsplanen er laget i Miljødirektoratets digitale system for forvaltningsplaner på nett. Du finner forvaltningsplanen med enkel besøksstrategi her.

Fra Svingervann naturreservat
Fra Svingervann naturreservat Foto: Halvard R. Pedersen, Statens naturoppsyn.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.