Fylkesmannen takker for mange innspill til Raet nasjonalpark

100 uttalelser mottatt. Les oppsummering her.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.11.2015

Høringa av verneforslaget for Raet nasjonalpark ble avsluttet 18. september 2015. Fylkesmannen mottok hele 100 uttalelser i høringen. Vi har nå gått igjennom samtlige uttalelser, og vår oppsummering av disse finner dere her. Vi har fått svært mange velbegrunnede innspill, og mange av dem vil vi ta til følge.

Dokumentet er sortert etter avsender. Dokumentet starter med uttalelsene som ikke kan knyttes til en spesiell kommune eller eiendom, men som er generelle og/eller berører hele nasjonalparken. Deretter følger uttalelsene fordelt på kommunene Arendal, Grimstad og Tvedestrand.

Vi gjør oppmerksom på at dette er Fylkesmannens oppsummering av høringsuttalelsene. Det betyr at detaljer kan være utelatt og at ordlyden fra selve uttalelsen kan være endret. Eventuelle vesentlige feil og mangler kan meldes til kontaktpersonen for Raet nasjonalpark.

Fylkesmannen er nå inne i siste fase av sitt arbeid med verneforslaget. Alle de mottatte høringsuttalelsene vil bli behandlet i vår tilrådning til Miljødirektoratet som vil bli lagt ut her så snart den er klar. Vi har dessverre ikke kapasitet til å besvare hver enkelt uttalelse. I tilrådningen vil du likevel kunne lese hvordan vi har behandlet de innspillene du har kommet med.