Ferdselsforbud i sjøfuglreservatene

Vi minner om at forbudet mot å gå i land og ferdes i sjøfuglreservatene langs kysten i Agder, trer i kraft langfredag i år. Forbudet gjelder 50 meter ut fra land i reservatene, og det gjelder i perioden 15. april - 15. juli.

Publisert 11.04.2022, Sist endret 11.04.2022

Sjøfuglene på Skagerakkysten er i nedgang, og trenger all den ro de kan få gjennom hekkesesongen. Derfor er det forbudt å gå i land eller ferdes nærmere enn 50 meter fra land i sjøfuglreservatene i perioden 15. april til 15. juli.

Respekter ferdselsforbudet!

Statsforvalteren oppfordrer alle til å respektere forbudet mot ilandstigning og ferdsel i sonen nærmere land enn 50 meter i alle sjøfuglreservatene. Vis hensyn til hekkende fugler - også i områder uten ilandstigningsforbud. En stor andel av den totale sjøfuglbestanden hekker utenfor verneområdene.

Kart som viser plasseringen av sjøfuglreservatene langs kysten i Aust- og Vest-Agder.

 

Dersom fugler opptrer «aggressivt» (skriker og bråker, utfører skinnangrep o.l.) mot besøkende, betyr det at de forsvarer sin reirplass eller unger. Dersom fuglene viser slik atferd skal man trekke tilstrekkelig unna. Er det på en holme, bør man forlate holmen.

Vis varsomhet når du nærmer deg måkeungene, så du ikke skremmer vekk de voksne fuglene (dette bildet er tatt på avstand med teleobjektiv).

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.