Kvotejakt på gaupe 2023

Rovviltnemndene i rovviltregionene 1 og 2 har nå behandlet kvotejakt på gaupe i 2023. Det åpnes ikke jakt på gaupe i region 1, mens det er kvotejakt i hele region 2.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.11.2022

Rovviltregion 1

Rovviltnemnda i region 1 åpner ikke for kvotefri jakt på gaupe i 2023.

Dette gjelder alle kommuner i tidligere Vest-Agder-

Rovviltregion 2

Rovviltnemnda i region 2 har vedtatt kvote for jakt på gaupe i 2023. Det åpnes ikke for kvotefri jakt i noen del av regionen. Kvoten er på 17 dyr, hvorav inntil seks hunner eldre enn ett år. To dyr, inkludert én voksen hunn, holdes tilbake for tildeling ved eventuell ny kunnskap om bestandsforholdene. Kvoten er fordelt på fire jaktområder. Vedtaket kan påklages til Klima- og miljødepartementet.

Kommunene i tidligere Aust-Agder fordeler seg på to av jaktområdene i region 2.

  • Bykle, Valle og Bygland kommuner ligger i jaktområde II. Kvoten i dette området er fem dyr, hvorav to voksne hunngauper.
  • Evje og Hornes, Iveland, Birkenes, Lillesand, Åmli, Froland, Vegårdshei, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad kommuner ligger i jaktområde IV. Kvoten i dette området er tre dyr totalt, hvorav én voksen hunngaupe.

Om kvotejakta

Kvotejakt på gaupe er ordinær jaktutøvelse som er underlagt alle bestemmelsene i viltloven og forskrifter fastsatt i samsvar med viltloven. Jaktperioden er fra og med 1. februar til og med 31. mars.

Rovviltnemnda kan til enhver tid endre vedtaket dersom nye opplysninger tilsier det. Følgende vilkår gjelder for utøvelse av kvotejakt på gaupe i 2023:

  • Familiegrupper av gaupe som opptrer sammen er med virkning fram til og med 21. februar unntatt fra tillatelsen. De tiltak som er mulige for å unngå at familiegrupper felles, skal være iverksatt.
  • Jeger plikter å holde seg oppdatert om status for kvotejakt via statsforvalternes kvotetelefoner og å registrere seg for varsling via statsforvalternes SMS-tjeneste.
  • Felling av gaupe skal umiddelbart og senest innen 30 minutter meldes til Statens naturoppsyn og aktuell statsforvalter.
Figur 1. Jaktområder og kvotefordeling i Rovviltregion 2 fra jaktstart 1. februar 2023. 
Merk at det ikke er kvotefri jakt i noen av kommunene i Agder, og  at kvotejakt er innført i Bygland, Evje- og Hornnes, Iveland og Lillesand kommuner i 2023.
Figur 1. Jaktområder og kvotefordeling i Rovviltregion 2 fra jaktstart 1. februar 2023. Merk at det ikke er kvotefri jakt i noen av kommunene i Agder, og at kvotejakt er innført i Bygland, Evje- og Hornnes, Iveland og Lillesand kommuner i 2023.

Gaupejakt - kontaktinformasjon

Infotelefon gaupe Aust-Agder:
37 01 78 87

Vakttelefon rovvilt:  409 16 574
(meldinger på SMS sendes også til mobil: 934 98 948)