Forbud mot bruk av drone under jaktutøvelse

Det er forbudt å benytte droner i forbindelse med jakt, felling og fangst, herunder lokalisere, forfølge og avlede viltets oppmerksomhet fra jegeren.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.02.2021

I disse dager er mange jegere ute og leter etter gaupespor. Statsforvalteren i Agder har i den forbindelse fått spørsmål om det er tillatt med bruk av drone for å se etter spor eller lokalisere gaupe og annet jaktbart vilt.

Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) med forskrifter regulerer hva som er tillatt i forbindelse med jakt, felling og fangst. I § 21 heter det:

Det er forbudt under jakt:

  1. å løsne skudd på eller over offentlig vei eller jernbane
  2. å bruke luftfartøy eller motorkjøretøy til forfølging av vilt eller til avledning av viltets oppmerksomhet fra jegeren
  3. å bruke luftfartøy eller motorkjøretøy utenfor vei til lokalisering av vilt
  4. å løse skudd fra luftfartøy eller motorkjøretøy.

Viltloven benytter begrepet luftfartøy i § 21. Formålet ved å forby bruk av luftfartøy og motorkjøretøy er å hindre at disse benyttes til å avlede viltets oppmerksomhet og som hjelp til å lokalisere vilt ved å foreta en sveip over jaktterrenget før og under jakt. Droner som brukes i forbindelse med jakt defineres av Luftfartstilsynet som et luftfartøy.

Det er derfor forbudt å benytte droner i forbindelse med jakt, felling og fangst, herunder lokalisere, forfølge og avlede viltets oppmerksomhet fra jegeren.

For mer informasjon, se side 55 i veileder for forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.