Resultater fra landsdekkende tilsynsaksjon med tiltak i sjø

I samarbeid med Miljødirektoratet kontrollerte Statsforvalterne i fjor prosjekter som mudrer, dumper og fyller ut masser i sjø og vassdrag. Totalt ble 33 tilsyn gjennomført, og det ble funnet mange brudd på miljøregelverket. 

Publisert 29.02.2024

Lovbruddene som ble avdekket var særlig knyttet til manglende eller mangelfulle skriftlige rutiner og vurderinger av miljørisiko for mudre-, dumpe- og utfyllingsprosjekter. 

Kravene er viktig for å få oversikt over hvilken miljøpåvirkning disse prosjektene har på omgivelsene, og for å hindre mulig forurensning.

Det ble også avdekket en del brudd på kravene til miljøovervåking og målinger, inkludert hvordan resultatene er fulgt opp og rapportert internt og til myndighetene. 

Les mer om resultatene av aksjonen på Miljødirektoratets hjemmesider.

Kontaktpersoner