Resultater fra landsdekkende tilsynsaksjon med biloppsamlere

Statsforvalterne gjennomførte høsten 2023 en landsdekkende tilsynsaksjon med behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy. Det ble totalt gjennomført 63 tilsyn, og resultatene viser at mange ikke følger miljøkravene om forsvarlig behandling. 

Publisert 29.02.2024

Lovbruddene som avdekket var særlig knyttet til mangler i skriftlige rutiner, miljørisikovurderinger og kompetansen til å håndtere fluorholdige kjølegasser. 

Det ble også avdekket en del brudd på kravene til fast bunndekke, som skal hindre at blant annet olje renner ut, drift av oljeutskillere og målinger av forurensning i avløpsvannet. 

Les mer om resultatene fra aksjonen på Miljødirektoratets hjemmesider

Kontaktpersoner