Ny versjon og brukerveiledning til feltappen SKART

Hjelp til kontroller innen skog i 2023.

Publisert 04.07.2023

I 2022 ble det første gang mulig å bruke felt-appen «SKART» for gjennomføring av kommunenes kontroller på skog. SKART er en brukerstyrt app som er tilknyttet saksbehandlersystemet ØKS. Appen er ment som et supplement til papirskjemaene for feltkontrollene. Resultatkartlegginga ble tilgjengelig i appen i fjor.

NYTT: Ny versjon av SKART blir tilgjengelig i løpet av uke 27. Nå er det mulig å bruke SKART også til vanlige NMSK/skogfondskontroller i felt. Når dere er inne i ØKS, kan dere enten registrere kontrollen direkte i ØKS (som før) eller velge å sende tiltaket til SKART. Da vil tiltaket vises under kontroller i SKART.

Les brukerveiledningen nøye!

Foreløpig ligger ikke feltene som er trukket ut til foryngelseskontrollene inne i SKART.

Landbruksdirektoratets veiledere for Resultatkartlegging og Foryngelseskontrollene:
Alle veivisere for skogbruk – Landbruksdirektoratet

Kontaktpersoner