20 mill. ekstra til ungskogpleie

Midler er flyttet fra gjødsling til ungskogpleie og skal forvaltes sammen med skogkulturmidlene i NMSK.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 30.06.2022

I supplerende tildelingsbrev fra Landbruks- og matdepartementet av 20. juni 2022, gis Landbruksdirektoratet anledning til å disponere en større del av tildelte klimamidler (Kap. 1149/73) til ungskogpleie. Bakgrunnen er først og fremst i at gjødsling av skog får et svært begrenset omfang i 2022.

Til sammen dreier dette seg om midler i størrelsesorden 20 mill. kroner.

Midlene skal gå til ungskogpleie. Disse midlene blir ikke rigget som en egen ordning i fagsystemet (ØKS), men skal forvaltes sammen med de ordinære NMSK-midlene til skogkultur. Dette kan by på noen utfordringer, men tilbakemeldingene fra statsforvalterne til Landbruksdirektoratet tilsier at det er handterbart uten alt for stor tid- og ressursbruk.

Fylkene kan få fylt på sine rammer til skogkultur når de innen ungskogpleie har nådd et aktivitetsnivå tilsvarende gjennomsnittlig aktivitet i sitt fylke de siste 5 årene (2017–2021). Statsforvalterne fyller videre på kommunene sine rammer.

Landbruksdirektoratet vil følge opp dette tett utover høsten med sikte på forutsigbare og smidige løsninger for det enkelte fylke.