Infoskriv 26. august 2021

  • Fagsamling vei 2021
  • Digital konferanse om "Matnasjonen Norge"
  • Høring – konsekvenser ved brudd på miljøkrav i PT
  • Høring – forskrift om dyrehelsepersonell

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 25.08.2021

Fagsamling vei 2021

Fagsamlingen blir i Kristiansand 17. og 18. november. Påmeldingsfrist er 30. september.

Skogkurs er arrangør med bistand fra Statsforvalteren. Statsforvalteren oppfordrer skogbruksansvarlige i kommunene i Agder til å delta på samlingen.

Lenke til arrangementet

Digital konferanse om "Matnasjonen Norge"

Regjeringen har lagt fram strategien "Matnasjonen Norge", og inviterer til en digital konferanse for å inspirere til oppfølging av strategien i et regionalt perspektiv. Konferansen arrangeres 31. august kl. 10.00–12.30 og vil bli streamet.

Programmet og lenke til streaming finner du på regjeringen.no.

Høring – konsekvenser ved brudd på miljøkrav i PT

Departementet foreslår endring i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket, § 4 Tilskudd til jordbruksareal, tredje og fjerde ledd, som omhandler inngrep i kulturlandskapet og vegetasjonssoner mot vassdrag. I høringsforslaget er ordlyden "Det kan ikke gis tilskudd" endret til "Tilskuddet kan avkortes".

Høringsfrist: 10. september

Lenke til høringen på regjeringen.no

Høring – forskrift om dyrehelsepersonell

Departementet har sendt ut høring og bedt oss videreformidle: Forslag om endringer i forskrift om dyrehelsepersonell og forskrift om dyrepleiere. Endringene foreslås for å legge til rette for at søkere med medbrakt kompetanse fra tredjeland (det vil si land utenfor EØS) i større grad skal kunne bruke sine kvalifikasjoner innen dyrehelsetjenesten.

Høringsfrist: 16. oktober.

Lenke til høringen på regjeringen.no