Infoskriv 20. desember 2021

  • Gårdskart-aktuelt 5/21 fra NIBIO
  • Laber interesse for dreneringstilskudd i 2021
  • Endring i trekk for RMP-søknader innsendt etter fristen

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.12.2021

Gårdskart-aktuelt 5/21 fra NIBIO

I siste nummer av Gårdskart-aktuelt fra NIBIO kan du blant annet lese om:

  • AR5web, en nettløsning som skal gjøre det enklere for kommunene å ajourholde AR5
  • videreutvikling på Kilden
  • nye kartlag
  • webinar

Laber interesse for dreneringstilskudd i 2021

Av 6,6 mill. kr disponibelt er bare 1,9 mill. innvilget i Agder i år.

Les mer i egen artikkel.

Endring i trekk for RMP-søknader innsendt etter fristen  

E-post fra Landbruksdirektoratet 9. desember 2021:

«Vi har blitt varslet om at det under pålogging i eStil-RMP kommer opp følgende tekst «Leverer du søknaden etter fristen, vil tilskuddet bli redusert med 1 000 kroner for hver virkedag etter fristens utløp. Du kan senest levere 14 virkedager etter søknadsfristen».

Dette er ikke i tråd med forskriften «Dersom søknad leveres etter fristene i første ledd, reduseres tilskuddet med 1 000 kroner per dag inntil 14 dager etter fristens utløp». Dette er da en feil vi i Landbruksdirektoratet ikke har fanget opp.

På bakgrunn av dette er det blitt levert flere søknader om dispensasjon fra søknadsfristen / fra trekk i helgedager. Da dette er en feil som har blitt vist i systemet for alle søkere, som virker misledende på søkerne, har vi i Landbruksdirektoratet bestemt at det for årets omgang, 2021, ikke vil trekkes 1 000,– per dag i de berørte helgedagene. Denne endringen vil bli gjort i eStil, og dere trenger derfor ikke foreta noen endringer/vedtak på dette.»