Infoskriv 19. august 2021

 • Den nasjonale kulturlandskapsprisen til Lista-bonde
 • Gruppemøter jordbruk – PT og RMP
 • Ny frist for ekstraordinært tilskudd til planting (XP) våren 2021
 • Husk frist for å søke ekstra NMSK-midler
 • Søknadsfrist – Skogbrukets verdiskapingsfond
 • Frist for å oppdatere AR5 høsten 2021
 • Endringer i Landbruksregisteret – husk på skogfondskontoen også!
 • Store etterslep på kontovedlikehold i ØKS

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.08.2021

Den nasjonale kulturlandskapsprisen til Lista-bonde

Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad overrakte prisen til Reinert Kjølleberg 16. august. Les saken på våre nettsider.

Gruppemøter jordbruk – PT og RMP

Kl. 09.00–14.00:

 • Arendal 1. september, Statsforvalterens hus, møterom 401
 • Evjemoen 3. september, kommunestyresalen
 • Lyngdal 7. september, kommunestyresalen

Vi har sendt innkalling i Outlook. Du er påmeldt om du har takket ja til denne. Kontakt Kjellfrid Straume ved endringer, f.eks. om du vil bytte møte.

Ny frist for ekstraordinært tilskudd til planting (XP) våren 2021

Landbruksdirektoratet velger å harmonisere søknadsfristen for ekstraordinært tilskudd til planting (XP) til egenaktive skogeiere og første søknadsomgang for tilskudd til tettere planting (TTP).

 • Søknadsfristen blir dermed 1. september 2021 for begge ordningene.
 • Søknader som kommer inn digitalt etter 1. september eller som på papir er datert etter denne dato, skal ikke gis ekstraordinært tilskudd til planting (XP, Tilskuddskode 9xx). Det med bakgrunn i at ordningen gjelder fram til 1. september, jf den midlertidige forskriftens § 4 første ledd.
 • Søknader som berettiger tilskudd til tettere planting (TTP, nyplanting og suppleringsplanting) som kommer inn digitalt etter 1. september eller som på papir er datert etter denne dato, skal i utgangspunktet være med til neste søknadsomgang i november.
 • Godskriving både av XP til egenaktive skogeiere og første søknadsomgang med TTP, forutsettes avsluttet innen 10. september. Deretter vil tilskuddskodene til XP bli gjort inaktive og midlene på ramma til første søknadsomgang med TTP vil bli trukket inn av Landbruksdirektoratet.
 • Søknader for planting utført i 2020, som ikke er godskrevet for TTP-tilskudd (nyplanting og supplering), godskrives med satsene for 2021.  

Husk frist for å søke ekstra NMSK-midler

Statsforvalteren minner om fristen 25. august for å søke om mer NMSK-midler for 2021. Vi ber kommunene oppgi forbruk pr dd, og antatt behov for resten av året for ordinære nmsk-midler.

Informasjon om dette er tidligere gitt i brev av 05.02.21 Tildeling 2021 – landbrukspolitiske virkemidler, skog – Agder.

Søknadsfrist – Skogbrukets verdiskapingsfond

1. oktober er siste mulighet for å søke om støtte til utviklingsprosjekter i primærskogbruket i 2021. På grunn av pandemien har det vært relativt liten aktivitet i midler fra fondet tidligere i år. Fondet melder at det derfor god tilgang på midler i denne søknadsrunden.

Se mer info her: https://verdiskapingsfondet.no/

Frist for å oppdatere AR5 høsten 2021

Alle kommunene på Agder benytter sentral base (SFKB) for oppdatering av AR5. For at endringer som er gjort i AR5 skal komme inn i Landbruksregisteret via sentral oppdatering, er fristen satt til 26. august.

Les mer om massiv oppdatering av arealtall i Landbruksregisteret høsten 2021 her.

Endringer i Landbruksregisteret – husk på skogfondskontoen også!

Når det gjøres endringer i Landbruksregisteret, er det viktig at de samme endringen også gjøres på skogfondskontoen.

Et eksempel: En landbrukseiendom skal ha et nytt hovednummer. Ved endring av hovednummer i Landbruksregisteret, vil denne skogfondskontoen nå stå uten tilknytning til en eiendom/hovednummer. Skogfondskontoen vil heller ikke bli oppdatert med ny eier dersom det skjer. Derfor er det viktig at skogfondskontoen blir koblet til det nye hovednummeret i ØKS. Dette må gjøres manuelt av Statsforvalteren i Agder.  Gi derfor beskjed til Branka Sapina eller Una Glende Janson når dere gjør endringer.

Store etterslep på kontovedlikehold i ØKS

Ellers vil vi minne om at de fleste kommunene har lange lister med skogfondskontoer som trenger vedlikehold i ØKS. Alle endringer i Landbruksregisteret som skjer automatisk via Matrikkelen eller manuelt fra kommunen, må fysisk godkjennes i ØKS av kommunen før skogfondskontoen er oppdatert. Litt tungvint, men foreløpig er det slik. Ny kontoeier kan kommunen godkjenne selv i ØKS.

Samlet på Agder så står det overraskende mye penger disse kontoene som trenger vedlikehold. Det står 1,3 mill på kontoer hvor skogfondskontoen er knyttet til en eiendom som ikke er aktiv i L.reg eller 4,8 mill der kontoeier ikke har eiendomstilknytning til kontoen.

For å finne kontoer som trenger vedlikehold går dere inn i ØKS:

Arkfane: Vedlikehold/skogfondskonto og søk på alle i din kommune.

Ta kontakt dersom dere trenger hjelp!