Infoskriv 17. juni 2021

 • Digitalt møte skogbruk 23. juni.
 • Hvordan registrere feltkontroll av et skogfondtiltak i ettertid.
 • Skogbruket i Agder i tall 2020.
 • Utbetalingspause i fagsystemene i ferien.
 • Endringer i Agros.
 • Meld inn kandidater til årets BU-pris for Agder 2021.
 • Matdestinasjonen Agder.
 • Inn på tunet Sørlandet SA blir avdeling Agder og Rogaland under Inn på tunet Norge.
 • Forbudet mot nydyrking av myr vil bli opphevet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.06.2021

Digitalt møte skogbruk 23. juni

Statsforvalteren kaller inn til infomøte skog for kommunene på Agder på Teams 23. juni kl. 13.00.

Tema:

 • Beredskapsplan barkbille + forankring til LDir sin totale beredskapsplan.
 • Skogfond til forebyggende skogskade/billevirke – oppdatering av regelverk.
 • Forslag til ny nasjonal finansieringsordning for veiplanlegging.
 • Veivedlikeholdskontroll landbruksvei Agder – fellesprosjekt?
 • Eventuelt.

Kontakt Karl Gjermund Dagmli om du ikke har fått innkallingen.

Hvordan registrere feltkontroll av et skogfondtiltak i ettertid

Vi har laget en oppskrift. Se i boksen "Skogfond" under Skogbruksforvaltning.

Skogbruket i Agder i tall 2020

På tross av et spesielt år leverer skogbruket på Agder omtrent som året før.

Vi har laget en rapport med oppdaterte tall.

Se statistikk for skogbruket i Agder 2020.

Utbetalingspause i fagsystemene i ferien

Pga. ferieavvikling i Landbruksdirektoratet, blir det ikke kjørt utbetalinger i uke 29 og 30.

I produksjonstilskudd blir det lenger opphold. Siste tilskuddsutbetaling før sommerferien er onsdag 30. juni. Saksbehandler må ha attestert søknaden senest fredag 25. juni for å være sikker på at tilskuddet blir utbetalt påfølgende uke. Første utbetaling etter sommerferien skjer onsdag 25. august, og søknaden må være attestert senest fredag uken før for å bli med på utbetalingen.

Når det gjelder Skogfond og systemet ØKS vil Statsforvalteren kjøre utbetalinger hver fredag, også i ferieuker.

Endringer i Agros

I tillegg til nytt design for søker og saksbehandler, vil Landbruksdirektoratet innføre flere nye funksjoner i fagsystemet både for søker og saksbehandler 18. juni.

Brukerveiledningene for søker og saksbehandler er oppdatert med de nye endringene.

Du finner lenker til veiledninger for søker og saksbehandler i egen artikkel.

Meld inn kandidater til årets BU-pris for Agder 2021

Innovasjon Norge (IN) Agder sendte ut en oppfordring om å melde inn kandidater til årets BU-pris for Agder. Se e-post fra Lilly Berland i Innovasjon Norge 21. mai.

Frist: 1. juli 2021

Les mer på nettsiden til Innovasjon Norge.

Matdestinasjonen Agder

Agder fylkeskommune har vedtatt å følge opp den nasjonale strategien Matnasjonen Norge.

I første omgang skal det lages en forstudie i løpet av høsten som skal peke ut retning, aktiviteter og initiativ framover.

Les vedtaket i Hovedutvalget for næring, klima og miljø 20. mai.  

Inn på tunet Sørlandet SA blir avdeling Agder og Rogaland under Inn på tunet Norge

IPT Sørlandet har vært et 3-årig prosjekt, som ved hjelp av midler fra Innovasjon Norge har sikret en solid etablering og en god tilvekst av medeiere.

Prosjektet avsluttes nå, med 28 medlemmer og 2 ansatte som fra 1. juli er en regional Agder-Rogaland-avdeling i Inn på tunet Norge.

Det har vært stort fokus på godkjenningsordningen gjennom Stiftelsen Norsk Mat (tidl. Matmerk). 23 av de 28 er nå godkjent og mottok sine skilt på eiermøtet 10. juni på Rosfjord, Lyngdal.

Kontaktperson: Åse Hodne Hørsdal, mobil 41 35 34 60.

Hos Statsforvalteren på Agder jobber Ole Magne Omdal med Inn på tunet.

Sjekk nettsiden til Inn på tunet Norge og/eller Inn på tunet Norge SA på Facebook.

Det blir fagsamling for Inn på tunet-tilbydere i Drammen 19.–20. oktober.

Forbudet mot nydyrking av myr vil bli opphevet

Stortinget opphever forbudet mot nydyrking av myr. Veien videre gjennom forskrift og praktisk gjennomføring er foreløpig ikke på plass. De nye reglene gjelder ikke før ikraftsetting. Nydyrkingssøknader som gjelder myr skal fortsatt behandles etter dagens regler.

Lenke til lovendringssaken på nettsiden til regjeringen

Her er ny lovtekst i Jordlova §11 andre ledd:

«For å unngå skade på natur- og kulturlandskap eller for å redusere utslepp av klimagassar kan departementet gi føresegner for nydyrking. Søknad om nydyrking eller nedbygging av myr kan berre skje der omsynet til klima, natur- og kulturlandskap vert varetatt gjennom ein heilskapleg plan godkjend av den enkelte kommune.»