Infoskriv 14. oktober 2021

  • Teamsmøte om veterinær- og velferdsordningene
  • Saksbehandlingsrundskriv – RMP Agder 2021
  • Presentasjoner fra kulturlandskapsdagen
  • Autorisasjonskurs og eksamen – smågnagere
  • Lokalmat – kurs om trygg mat og andre tilbud fra Nofima

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.10.2021

Teamsmøte om veterinær- og velferdsordningene

Tid: tirsdag 19. oktober kl. 10–11.

Møtelenke er sendt dere som jobber med jordbruksoppgaver i kommunene. Er det noen andre som bør inviteres med, er det fint hvis dere videresender invitasjonen.

Saksbehandlingsrundskriv – RMP Agder 2021

Det er nå avklart at vi må ha et eget saksbehandlingsrundskriv for Regionale miljøtilskudd for Agder likevel. Dette ligger ute på våre nettsider under Regelverk for regionalt miljøprogram.

Presentasjoner fra kulturlandskapsdagen

Vi hadde en lærerik kulturlandskapsdag på Søgne vgs. 7. oktober.

Lenke til oppsummering vedlagt presentasjoner

Autorisasjonskurs og eksamen – smågnagere

NLR Agder har gjennomført to digitale smågnagerkurs så langt i høst og planlegger et 11. november. Mattilsynet legger opp til at eksamen holdes fysisk i kommunene. Hvis det er noen kommuner som ikke har mulighet til å arrangere slike eksamener, ta kontakt med oss hos Statsforvalteren.

Det er krav om deltakelse på kurs før en kan ta eksamen. Vi får deltakerlister fra NLR Agder – og vi vil sende informasjon om deltakere som har gjennomført kurs videre til de aktuelle kommunene i etterkant av kursene. Det legges opp til at kursdeltakerne selv må  ta kontakt med dere i kommunen og avtale eksamenstidspunkt. Vi sender ut eksamensoppgaver når dere skal arrangere eksamen – etter forespørsel fra dere. Det vil variere hvilke oppgaver vi sender ut.

Lenke til kursinformasjon

Lokalmat – kurs om trygg mat og andre tilbud fra Nofima

9. november kl. 9–11 skal Nofima ha kurs om trygg mat i Kristiansand for lokalmatprodusenter og serveringssteder med lokalmat på menyen (<10 ansatte).

Skulle det dukke opp behov for matfaglig informasjon eller kunnskap, kontakt Kompetansenettverk Lokalmat Sør, Nofima. De skreddersyr kurs og temadager for lokalmatprodusenter i Agder og Rogaland. I tillegg har de tilbud om gratis matfaglig hjelp for inntil 20 timer via Besøksordningen.