Infoskriv 11. november 2021

  • Julereingjøring i ØKS
  • Stenging av Agros
  • PT – saksbehandling, kontroll og frister
  • RMP – saksbehandling, kontroll og frister
  • RMP-søknadene blir overført til kommunene 15. november
  • Oppdaterte kartlag – endingsanalyse AR5

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 11.11.2021

Julereingjøring i ØKS

Teamsmøte fredag 12. november kl. 10.00–11.00.

Faggruppe skog inviterer til et kort Teamsmøte ettersom julestria i ØKS nærmer seg alt for fort (derfor innkalling på kort varsel). Det er noen nye i kommunene, og andre har kanskje behov for en kort repetisjon.

Tema:

  • tidsfrister i ØKS før jul (tilskudd, utbetaling av skogfond, VSOP m.m. før jul)
  • budsjettering av rentemidler (kort gjennomgang i øks)
  • utbetaling av udekka før jul (spesielt på vei, vedtaksbrevmal, tips og triks, mm.)
  • kontovedlikehold i ØKS

Stenging av Agros

I perioden 13. desember–3. januar vil Agros være stengt for godkjenning av nye vedtak. Alle saker som skal utbetales/innkreves i 2021 må være godkjent i Agros før det blir stengt. Etter 3. januar kan dere godkjenne vedtak når Landbruksdirektoratet/Statsforvalterne har lagt inn ny ramme på ordningen.

PT – saksbehandling, kontroll og frister

30. oktober–23. desember er tiden for størstedelen av saksbehandlingen i produksjonstilskudd.

Bruk kommunens kontrollplan til å plukke ut minst 10 % av foretakene til kontroll. Stedlig kontroll kan være en fordel å gjennomføre raskt etter endringsfristen. Kommunen kan også foreta dokumentkontroll.

På grunn av at Landbruksdirektoratet skal fastsatte endelige satser, bør kommunen så langt som mulig være ferdig med å sette søknadene til foreløpig godkjent 23. desember. Frist for å sette søknader med etterregistrerte opplysninger til foreløpig godkjent er 19. januar.

20. januar–6. februar er tiden for endelig godkjenning (attestering) av søknader som skal med i hovedutbetalingen. Det er altså mulig for kommunen å gjøre endringer i søknadene helt fram til 6. februar.

Hovedutbetalingen er 16. februar.

RMP – saksbehandling, kontroll og frister

16. oktober–23. desember er saksbehandlingsperioden for regionale miljøtilskudd (RMP).

Risikobasert kontroll er en del av saksbehandlingsprosessen. Under en risikobasert kontroll vil enkelte søknader eller enkelte opplysninger i søknaden bli gjenstand for en utvidet gjennomgang.

Minst 5 prosent av søknadene som landbrukskontoret behandler per søknadsomgang skal det være gjennomført stedlig kontroll av (eventuelt dokumentkontroll) før saksbehandlingsfristen.

Kommunens frist for å sette søknader til foreløpig godkjenning er 23. desember. Etter at Statsforvalteren har fastsatt endelige satser må kommunen foreta endelige godkjenning (attestering) av søknadene som skal være med i hovedutbetalingen. Perioden for endelig godkjenning er 5. februar–18. februar.

Hovedutbetalingen er 11. mars.

RMP-søknadene blir overført til kommunene 15. november

I fjor var dette forsinket. Nå har Landbruksdirektoratet bekreftet at søknadene for 2021 vil bli overført 15. november.

Oppdaterte kartlag – endringsanalyse AR5

Kartlagene under «Endring AR5» i Gårdskart og Kilden er oppdatert med ny endringsanalyse.

Se egen artikkel.