Infoskriv 11. juni 2021

 • Digital demonstrasjon av Agros for SMIL, m.m.
 • Digital demonstrasjon av Agros for Drenering.
 • Kompensasjonsordninger i jordbruket under koronapandemien.
 • Erstatning ved klimabetinget avlingssvikt.
 • Gårdskart-aktuelt 3/21 fra NIBIO.
 • Nytt fra regjeringen og Stortinget.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 11.06.2021

Digital demonstrasjon av Agros for SMIL, m.m.

Teamsmøte onsdag 16. juni kl. 10.00. Kontakt Ellen Synnøve Eskeland om du ikke har fått innkallingen.

Landbruksdirektoratet vil vise følgende:

 • Nytt design av Agros (ny farger, fonter og universell utforming), nytt utseende på «min side» for saksbehandler og for søker.
 • Mulighet for å ettersende dokumenter.
 • Søker kan se vedlegg som er sendt inn.
 • Mulighet for å registrere flere søknader samtidig.

Digital demonstrasjon av Agros for Drenering

Teamsmøte torsdag 17. juni kl. 13.30. Kontakt Ellen Synnøve Eskeland om du ikke har fått innkallingen.

Landbruksdirektoratet vil gi en tilsvarende demonstrasjon som beskrevet for SMIL m.m. ovenfor.

Kompensasjonsordninger i jordbruket under koronapandemien

Foretak kan søke tilskudd til opplæring i grøntsektoren, kompensasjon for innreisekarantene og erstatning ved mangel på arbeidskraft i grøntproduksjoner.

Les mer i egen artikkel.

Kommunen må ut på stedlig kontroll i alle sakene som gjelder produksjonssvikt ved mangel på arbeidskraft. 

Erstatning ved klimabetinget avlingssvikt – salgsproduksjoner

Her finner du en veiledning til søker.

Kommunen fører logg over mottatte meldinger. 

Kommunen skal som et minimum kontrollere 10 % av innkomne saker.

Gårdskart-aktuelt 3/21 fra NIBIO

I denne utgaven av Gårdskart-aktuelt kan du blant annet lese om

 • tips for feltbefaring og oppdatering av AR5
 • quiz – ta teoriprøven
 • nytt kartlag – arealtype myr
 • frister for oppdatering av AR5 før beregning av arealtall til Landbruksregisteret

Nytt fra regjeringen og Stortinget

Nå er det sesjonsslutt i Stortinget, og aktiviteten er som vanlig høy i juni, med revidert statsbudsjett og (for oss) jordbruksoppgjøret som svært viktige poster. I tillegg nærmer vi oss nytt stortingsvalg, noe som gjør at flere saker med tilhørende ytringer i alle retninger også havner i media. Her er noen av dem:

Jordbruksoppgjøret 2021

Det ble brudd i forhandlingene i år, og statens tilbud er oversendt Stortinget. Det er nå behandlet i Stortingets næringskomite, der Frp bidro til å sikre flertall for tilbudet slik det foreligger. Tilbudet skal etter planen vedtas 16. juni.

Jordvernstrategien oppdatert

Jordvernstrategien er oppdatert og jordvernmålet forsterket. Årlig mål for omdisponering av jord er senket til 3000 dekar.

Frihandelsavtale Norge–Storbritannia

Norge har inngått en historisk frihandelsavtale med Storbritannia, og diskusjonene om resultater og konsekvnser går høyt i media mellom berørte sektorer, deriblant landbruk.

Nyhetsvarsel fra Landbruks- og matdepartementet 

E-post kommer daglig og gir et bredt bilde at det som skjer i næringen. Vi anbefaler at du abonnerer på nyhetsvarselet her.